menu

Mưa

  • date_range 31/12/2019 22:59 info
    sort
    Thơ

Bắc, nơi anh, cô độc, vắng bóng em

Nam, nơi em có buồn vì mình đã xa?

Mưa dạt dào, nhưng chợt đến, chợt đi

Nhạt nhòa em, ướt đậm nỗi nhớ thương

Khi gặp, khi xa, sợ lìa nhau mất

Không muốn buông như cơn mưa đầu mùa.