menu

Chờ đò

  • date_range 29/04/2019 17:00 info
    sort
    Thơ

Cậu là ai trên dòng sông ấy?

Còn tớ chỉ là bến phà tấp nập

Tớ đứng đây, chờ cậu về khi cậu vừa mới đi

”- Cậu đứng chờ ai vậy ?”

  • Tớ đứng chờ cậu cập bến

”- Tớ có thể ở đây mãi cùng cậu được không ?”

  • Được, nhưng mà không thể,

Người lái cậu, sẽ đưa cậu đến mọi nơi

Nhưng tớ khác,

Tớ chỉ có thể đứng đây trông cậu từ xa

Tớ có thể chỉ là cố định

Nếu cậu ở mãi bên tớ

Thì không có một ai chở họ qua sông

Khách đi đò sẽ vẫn chờ cậu để đi

Và cậu đi,

Tớ vẫn chỉ chờ cậu cập bến…