menu

Về bản thân tôi

Có những ngày thành phố ẩm ương, mưa đến buồn phiền. Tạm gác lại, ta mở toang cửa sổ, thả hồn mình vào những trang giấy đang dở dang...